Přístup k e-mailu

Pro přístup k e-mailu můžete využít webové rozhranní nebo použít váš emailový klient

Webové rozhranní

je dostupné na adrese: https://mail.digishock.cz

Nastavení e-mailového klienta.

I když existují různí e-mailový klienti, ve většině případů je nastavení stejné nebo velmi podobné.

Server pro příchozí poštu

IMAP (Internet Message Access Protocol)
Adresa: mail.digishock.cz
Port: 993 (šifrované spojení SSL)

nebo

POP3 (Post Office Protocol - Version 3)
Adresa: mail.digishock.cz
Port: 995 (šifrované spojení SSL)

Server pro odchozí poštu

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Adresa: mail:digishock.cz
Port: 465 (šifrované spojení SSL)

Dále je u tohoto serveru nutné zapnout funkci "SMTP autentifikace" (ověřování uživatelského jména a hesla na SMTP serveru).