Jak udělit přístupy do Google Analytics (GA)?

Postup pro nasdílení oprávnění do GA

1) Přístup do GA

Jděte na Google Marketing Platform a vyberete položku "Analytics".


2) Odkaz k přihlášení

Po tomto kroku vám Google nabídne možnost přihlášení (Sign in to Analytics), případně registrace.


3) Přihlašovací stránka

Vyplňte zde váš e-mail a heslo pro přístup do služby Google Analytics. V případě, že používáte jinou službu od Googlu. 
Jakmile se úspěšně přihlásíte, klikněte v levém dolním rohu na ikonku „Správce“ (případne vyberte nahoře vlevo účet, ke kterému chcete práva nasdílet).


4. Rozcestník Google Analytics

Kromě správy uživatelů zde najdete mnoho dalších důležitých nastavení.

Na obrázku výše lze vidět tři sloupce. Každý z nich má na starosti jinou část/úroveň GA. Jsou zde tři možnosti pro správu uživatelů. 

  1. Účet – je nejvýše. Každému však může náležet více služeb. Uživatelé, kteří mají více účtů, se mohou pomocí rolety mezi nimi přepínat. Běžný uživatel má většinou jeden, ve kterém je jedna služba a profil. Nastavíte-li někomu práva na úrovni účtu, má přístup ke všem vašim službám a profilům.
  2. Služba - konkrétní web na doméně. Máte-li dva weby, můžete zde přiřadit přístup jen k jednomu z nich.
  3. Výběr dat – Na úrovni výběru dat se definují jednotlivé profily a pohledy na sbíraná data. Lze si například vyfiltrovat jen přístupy ze sociálních sítí a tento profil sdílet tomu, kdo se vám stará o propagaci na Facebooku. Každopádně většina uživatelů má pouze jeden profil.

Víte-li, co chcete sdílet, klikněte na příslušnou nabídku „Správa uživatelů“. Obrazovka je stejná pro účet, službu i profil. 


5. Správa uživatelů

Na stránce „Správa uživatelů“ pak vidíte jejich přehled. Na každého uživatele účtu lze kliknout. Po rozkliknutí se zobrazí přehled přiřazených oprávnění. To můžete jednoduše zapnout a vypnout , dle toho jaká práva chcete, aby daný uživatel měl.

Ve výpisu uživatelů účtu se nachází v pravém horním rohu tlačítko plus, pomocí kterého přidáte oprávnění novým uživatelům.


Kliknutím na něj se otevře stránka kde už jen stačí napsat e-mail, ke kterému chcete přidat práva (stupeň opravnění). V našem případě tedy použijte e-mail service@digishock.cz.

6. Uživatelské role

Problematiku o uživatelských oprávněních naleznete na Googlu. Zde citujeme:

Popis uživatelských oprávnění (zdroj Google):
  • Upravit: Umožňuje vykonávat administrativní funkce a funkce související s přehledy (např. přidávat, upravovat či mazat účty, služby, výběry dat, filtry, cíle a podobně, ale ne spravovat uživatele) a zobrazovat údaje přehledů. K nastavování filtrů je třeba oprávnění k úpravám na úrovni výběru dat. Zahrnuje oprávnění ke spolupráci.
  • Spolupracovat: S tímto oprávněním může uživatel vytvářet osobní podklady a sdílet je a také spolupracovat na sdílených podkladech (např. upravit hlavní panel nebo poznámku). Zahrnuje oprávnění ke čtení a analýze.
  • Číst a analyzovat: Toto oprávnění dovoluje zobrazovat přehledy a konfigurační údaje, pracovat s údaji v přehledech (např. filtrovat tabulky, přidávat sekundární dimenze, vytvářet segmenty), vytvářet a sdílet osobní podklady a zobrazovat sdílené podklady. Neumožňuje však na sdílených podkladech spolupracovat.
  • Správa uživatelů: Díky němu může daná osoba spravovat uživatelské účty (přidávat a odstraňovat uživatele, přidělovat oprávnění). Nezahrnuje oprávnění k úpravě ani spolupráci.
Jednotlivá oprávnění se dědí, což znamená, že když přidáte někomu oprávnění na úrovni účtu, bude mít stejná oprávnění i u všech služeb a zobrazení.

Často se rozhraní Google Analytics mění v čase, je tedy možné, že za nějaký čas bude vypadat trochu jinak, než dnes. 


V případě dotazů nebo změn pište na info@digishock.cz

Dekujeme, tým DIGI...