Doména webových stránek

Držitel domény

Majitele nebo vlastníka domény (správný je pojem držitel domény, protože tato osoba doménu nevlastní) lze nalézt v centrálním registru domén. Každá koncovka domény ale má jiný centrální registr. 
Držitele českých domén lze zjistit v centrálním registru českých domén, který se nazývá CZNIC a je k dispozici na adrese nic.cz 
Držitele slovenských domén lze dohledat na slovenském centrálním registru SK-NIC přes vyhledávací pole. Po vyhledání v příslušném registru lze zobrazit detailní údaje, které jsou určující pro danou konkrétní doménu.

Pokud nejste oficiální držitel domény a máte pocit, že byste měli být držitelem právě vy, je na čase si tento vztah co nejdříve vyjasnit. Více o této problematice se dočtete na konci tohoto článku. 

Správa domény

Pro fungující web jsou zapotřebí dva základní předpoklady:

  1. Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru, kde jsou uložena data. Díky webhostingu si můžete své webové stránky umístit na internet, aniž byste museli mít vlastní server.
  2. Doména  - je unikátní doménové jméno, které na internetu zastupuje číselné vyjádření umístění serveru, zvané IP adresa, na který je doména nasměrována. 

Pokud máte zájem o webhosting provozovaný pod DIGISHOCK s.r.o., můžete si přečíst info o provozování webu.

V případě, že máte svoji doménu a jste držitelem nebo se ji chystáte pořídit a plánujeme spolu spolupracovat, nabízíme dvě základní možnosti:


a) Vlastní správa domény

  • klient je držitelem domény
  • o doménu se stará klient a spravuje si doménu sám
  • platba za služby probíhá přímo přes vámi zvoleného registrátora domén

b) Doména pod správou DIGISHOCK s.r.o.

  • klient je držitelem domény
  • o doménu se stará a spravuje ji DIGISHOCK s.r.o.
  • platba za služby probíhá přes DIGISHOCK s.r.o.


Cena za správu vaší domény pod záštitou DIGISHOCK s.r.o. je 480,-Kč za rok. Případné dotazy směřujte na info@digishock.cz 

Cena je uvedena bez DPH. Platba probíhá formou předplatného a to na jeden rok. -----

Držitel domény - více o problematice

Ačkoliv se to zdá být naprosto zřejmé, není odpověď na tuto otázku úplně prostá a důvody, proč tomu tak je často stojí za celou řadou patálií, které s doménami jejich uživatelé mají.

Domény (doménová jména), které využíváme, nás často nestojí příliš mnoho peněz. Obvyklý roční poplatek je v řádu několika málo stovek korun. Pokud ale pod těmito doménami provozujeme úspěšné internetové stránky, reálná hodnota toho, že nás lidé na internetu najdou právě pod touto adresou (pod touto doménou) je často nevyčíslitelná. Držitelé domén by proto měli pamatovat na to, že ačkoliv registrátoři často poskytují doménové služby za nízké ceny a svoje procesy proto intenzivně automatizují, starají se o velmi cenné položky v životech firem a osob aktivních na internetu.

Každý držitel domény by proto měl investovat především vlastní čas k tomu, aby problematice „vlastnictví“ domén, a zejména problematice jeho změn, velmi dobře rozuměl.

Proč tedy není otázka vlastnictví tak snadná?

V první řadě je na místě upřesnit, že správně nelze mluvit o vlastnictví podobnému tomu, když nám patří nějaká „věc“. Ten, kdo využívá doménu, není nikdy jejím plným vlastníkem, pouze na určené (předplacené) období vlastní práva k nakládání s danou doménou. Proto se u domén nemluví jako o vlastníkovi, ale jako o držiteli.

Nuže dobrá, doménu tedy nemohu vlastnit, ale pouze držet. Proč by tedy ale mělo být komplikované určit, kdo tím držitelem je. Vysvětlení souvisí s tím, že v doménovém světe existují „továrny“ na domény (centrální registry) a také „prodejci a servisy“ (registrátoři) viz ….  Obě organizace mají svoje oddělené databáze klientů. Navíc, klient může odcházet od jednoho registrátora k jinému a nemusí přitom měnit majitele domény. Tím mohou vznikat rozdíly mezi údaji u registrátora a údaji o držiteli domény v centrálním registru.

A kromě toho, u každého registrátora může mít jeho zákazník rozdílné úlohy (role) v souvislosti s doménou. Pojďme si tyto důležité role vysvětlit.

Zákazník registrátora

Zákazníkem registrátora je ten, který si u něj (na jeho webových stránkách) vytvoří svůj zákaznický účet. Zákazníkem může být fyzická osoba (nepodnikatel) nebo firma.

Kontaktní osoba u registrátora

Pokud je zákazníkem fyzická osoba, je zřejmě zároveň i kontaktní osobou, tzn. že osobně s registrátorem komunikuje. U firem tomu ale může být jinak. Zákaznický účet firmy může obsahovat jako hlavní osobu člověka oprávněného za firmu jednat (jednatel, majitel, ředitel) a zároveň kontaktní osobu (například technika, asistentku apod.). Taková kontaktní osoba pak typicky může pod zákaznickým účtem provádět potřebné technické operace u domény, ale nemůže například měnit držitele domény.

Plátce

Například u ACTIVE 24 (registrátor, kterého používáme a na jehož obsah o doménách se odkazujeme)  je možné mít pro jednotlivé služby nastaveny odděleně role správce účtu (jinak také majitele obchodního případu) a role plátce. Plátce má vytvořený vlastní zákaznický účet a  ten je přiřazen ke zvoleným službám jako osoba, která za služby platí.

Držitelem domény je vždy ta osoba nebo organizace, které je uvedena v databázi „továrny“ (centrálního registru) a je vždy tvořena jménem, emailovou adresou a dalšími údaji. Toto je velmi důležité! Něco jiného je to, kdo se o doménu stará prostřednictvím svého účtu u registrátora. Účet u registrátora může znít na jinou osobu nebo jinou firmu. A pokud dochází k převodům domény od jednoho registrátora k jinému, může se snadno stát, že údaje o držiteli v centrálním registru budou jiné, než údaje zákaznického účtu u registrátora.

Jakékoliv změny ve jménech, názvech, adresách i jiných kontaktních informacích je naprosto nezbytné vždy co nejdříve oznámit a opravit u svého registrátora. Změny je nutné zohlednit vždy na obou místech!  U registrátora i v databázi centrálního registru. A pokud péči o domény svěříte do rukou zástupce (například oprávněného technika), vždy dbejte na to, aby držitelem domény byla správná osoba.

V opačném případě hrozí komplikace, včetně toho, že mohou o doménu nenávratně přijít. Jak? Velmi jednoduše. V praxi se často stává, že o domény se firmě stará konkrétní osoba, která má přístup do účtu u registrátora a jako jediná s registrátorem komunikuje. Pokud ale ve firmě dojde ke změně této osoby, ale kontaktní údaje v zákaznickém účtu u registrátora zůstanou stejné, může se stát, že nikdo ve společnosti, která doménu provozuje, nebude reagovat na emaily registrátora vyzývající k úhradě prodlužovacího poplatku a doména pak může být pro nezaplacení zrušena.