SENTRY.IO - zachytávání chyb

Po vypuštění webu do Světa naše práce zdaleka nekončí. Umíme naše děti hlídat aby netrpěly nemocemi a mohly růst. Během vývoje používáme různé něstroje, ale jeden si zaslouží trochu bližší zkoumání. Je to systém, který umí hlídat výskyty chyb na webu. Když mluvíme o chybách, tak myslím opravdu nepříjemné "CHYBY", při prohlížení webu se vám může vyskytnout rozmanité množství chyb, které vám mohou více, či méně komplikovat procházení webu. Jednoduše se dají rozdělit na chyby frontendu a backendu a komunikace. 

Jaké chyby chytáme

Sentry.io u nás nejčastěji hlídá chyby backendu, k nim může docházet různých důvodů, mohou to být chyby v kódu, který se využívá jako framework, chyby v modulech třetích stran, ale i chyby v našem kódu. I když weby během vývoje průběžně testujeme a snažíme se potencionální chyby odstranit, tak i přes to se může vyskytnou v reálném provozu konstalace, kdy k nějaké chybě může dojít. Dobrým příkladem jsou například projekty, kde dochází k importu dat z nějakého zdroje nabo napojení na systém 3. strany, kdy se může stát, že dojde ke změně na 3. straně a nedostaneme informaci abychom upravili chování i na straně webu. Vznikne tak prostor prochyby, které není možné odhalit standardním testováním.

Co bylo před Sentry.io

Dříve jsme k zachytávání těchto chyb využívali email, což ve velké většině případů dostačuje, ale ne všechny situace jsou dobře postihnutelné, například je velmi nemilé, když chce systém odeslat chybu výpadku emailového systému emailem. Další nevhodnou situací je, když vám během importu například 300 položek chce systém u každé položky odeslat chybu emailem, je to ideální cesta jak se dostat do spamlistu.

Komfort

Zní to trochu jako z telešopingu, ale je to fakt pecka. Systém umí nabídnou různá filtrování, neupozorňujě na stejnou chybu 1000krát, ale umí vám ve správný okamžik připomenout, že došlo opakovaně ke stejné chybě, kterou jste považovali za vyřešenou. Zní to teď tak, že máme kód plný chyb, ale opravdu to tak není, jde totiž v 90 % o výskyt chyb v napojení na 3. strany, kdy nemusí dojít k výpadku, ale prostě jen k delší odezvě. Systém je samozřejmě placený a máme jeden souhrnný účet, ale strojí to za to. 

Více info zde: https://sentry.io/welcome/